Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2017

Ojciec kontemplacji

Słowo kontemplacja nie jest używane jednolicie w środku literaturze chrześcijańskiej. Może symbolizować to samo, co medytacja oznacza to dyskusja a ma na myśli wobec tego medytowanie o czymś. Tutaj słowa medytacja używamy wyłącznie na wskazanie chrześcijańskiej bezprzedmiotowej formy modlitwy. Nie chodzi przenigdy o medytowanie ponad jakąś treścią. Jest to trochę postać doświadczenia oprócz aktywnymi siłami naszej potocznej świadomości. Słowo "medytacja" pochodzi z łaciny. "Contemplari" znaczy "doświadczać". tutaj. Celem jest przeczucie wewnątrz siebie samego, widzenie tego, co boskie do wnętrza nas dodatkowo stworzeniu wewnątrz postaci uwewnętrznienia innymi słowy doświadczenia w oddali naszymi intelektualnymi możliwościami. Kontemplacja jest właściwie stanem doznawania niż stanem aktywnego działania. Tego stanu nie jest dozwolone nauczyć, aczkolwiek przeciwnie wzbudzić. Dlatego osoby praktykujące kontemplację, chociaż na początku, potrzebują duchowo doś…